Bijzondere Alg. Ledenvergadering 17 maart 2016 Terug

Op donderdag 17 maart is er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in de kantine.

Uw aanwezigheid is dringend gewenst.

AANVANG 21.30 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter (a.i)

2. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013-2014

3. Toekomst voor wat betreft onderhoud en beheer voetbalvelden

4. Wvtk

Het bestuur