Overlijden Wim Otto 13 oktober 2019 Terug

Ons bereikte het droeve bericht dat oud-lid Wim Otto op 72 jarige leeftijd plotseling is overleden.
Wij wensen zijn vrouw Els, kinderen en kleinkinderen veel sterkte de komende periode.

Namens het bestuur en leden van vv Den Bommel