Algemene Leden Vergadering 28 november 2019 Terug

                          U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van vv Den Bommel, 
te houden op donderdag 28 november in de kantine.

                                    AANVANG: 21.00 uur

Agenda:

1.  Opening door voorzitter

2.  Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2017-2018.

3.  Behandeling financieel jaarverslag 2018 - 2019 en begroting 2019 - 2020.
     (De stukken liggen 7 dagen voor de vergadering, op verzoek aan het bestuur, ter inzage
     in de bestuurskamer). Vragen kunnen worden gesteld bij punt 8.

4.  Verslag en verkiezing kascontrolecommissie.
     Eric Wolfert Jesper vd Hoek en Jos Maliepaard zijn aftredend.
     3 Nieuwe leden en een plaatsbervangend lid moeten worden gekozen.

5.  Bestuursverkiezing
     
     Joyce de Boed is tussentijds gestopt.
     

     Periodiek aftredend zijn:
     Martijn Engels (herkiesbaar) en Martin Kievit ( niet herkiesbaar)

     Jesper vd Hoek wordt kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.

     Mogelijke tegenkandidaten kunnen op voordracht van tenminste 3 leden schriftelijk
     worden ingediend bij de secretaris tot aanvang van de vergadering. Bij het ontbreken van
     tegenkandidaten zijn de voorgedragen kandidaten automatisch gekozen.

6.  PAUZE

7.  Jeugdbestuur SJO DBF

8.  Financiële ontwikkelingen, vragen over het financieel jaarverslag en begroting.

9.  Nieuwe ontwikkelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting door de voorzitter

 

Den Bommel 12 november, 2019
Het bestuur