Uitstel Algemene Ledenvergadering 01 december 2020 Terug

Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

In verband met de Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering die gepland stond in het laatste kwartaal van 2020 voorlopig uit te stellen naar maart/april 2021. 
De reden daarvan is dat de vergadering niet op de normale wijze plaats kan vinden en we rekening moeten houden met de gezondheidsrisico’s voor onze leden.

Een speciale spoedwet maakt het mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren, of om de Algemene Ledenvergadering met vier maanden uit te stellen.

Volgens onze statuten moet eens per jaar en maximaal 6 maanden na afsluiting van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden worden. Ons boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit houdt in dat uiterlijk 31 december 2020 een vergadering gehouden moet worden. Volgens de spoedwet mag deze vergadering 4 maanden uitgesteld worden, hetgeen inhoudt dat uiterlijk 30 april 2021 een ledenvergadering gehouden moet worden.

Andere mogelijkheden zijn digitale vormen via het internet (online verbindingen via Teams of Zoom).
Deze kosten echter buitengewoon veel inspanning en tijd en vergen bij de leden kennis van deze vormen. 
Als bestuur zien we een digitale vergadering op dit moment nog niet als optie. Dit betekent dat uitstel de enige optie is.

Afhankelijk van de corona situatie zullen we eind februari, begin maart een beslissing nemen hoe we deze vergadering gaan houden. Hopelijk op de gebruikelijke manier, maar als dit niet mogelijk is digitaal.

In deze voor iedereen lastige tijd moet de gezondheid bovenaan blijven staan.
Maar als tegen dit besluit bedenkingen bestaan of hierover vragen zijn, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Dit kan via mail: bestuur@vvdenbommel.nl


Met vriendelijke groeten
Bestuur vv Den Bommel