Bijzondere Algemene Ledenvergadering 30 maart 2023 Terug

U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van vv Den Bommel, 
te houden op donderdag 30 maart in de kantine.

                                    AANVANG: 21.30 uur

Agenda:

1.  Opening 

2.  Bestuursverkiezing:
     Voorgedragen worden Ron Klijn, Stefan Klink en Henri Zwerus.
     Door middel van een stemming zal er door de leden gekozen worden.

3.  Verdeling rollen en taken bestuursleden

4.   Rondvraag

5.   Sluiting